Wymiana dachuWymiana dachu w starym budynku a wymogi formalne

Większość właścicieli domów raz na jakiś czas kontroluje stan pokrycia dachowego, aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki naprawcze, lub zdecydować się na całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Takie prace najczęściej przeprowadzone są na wiosnę, ponieważ zima powoduje największe straty i uszkodzenia, jeżeli chodzi o dachy. Jeżeli pokrycie przecieka lub jest mocno zniszczone, lepiej zdecydować się na jego wymianę. Warto pamiętać, że w zależności od wieku budynku nieco inaczej wyglądają formalności związane z wymianą pokrycia dachowego.

 

Jakie formalności należy wypełnić, aby móc wymienić dach?

Jeżeli wymiana dachu dotyczy domu jednorodzinnego, znajdującego się na działce, którego obszar oddziaływania wynosi minimum 3 m dla zwróconych ku granicy działki ścian bez okien i drzwi lub 4 m dla ścian z oknami i drzwiami i jest to stosunkowo nowy budynek, to nie ma potrzeby zgłaszania tego rodzaju prac do urzędu. Jeżeli dom usytuowany jest przy granicy działki, wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia w starostwie.

Domy stare oraz budynki znajdujące się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków są osobną kategorią. Niezależnie od tego, w jakiej części działki się znajdują, ich remont dachu zawsze wymaga zgłoszenia. Powinno ono zostać złożone minimum 21 dni przed planowanym terminem wykonania prac. Należy na nim umieścić informację na temat rodzaju przeprowadzanych robót, ich zakresu oraz terminu rozpoczęcia. Konieczne jest również dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego budynku wpisanego do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie także pozwolenia na budowę oraz pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prace remontowe starych budynków muszą być wykonywane przez osobę z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą na temat zabytków.